Dečija Auto Sedišta

Diono Dečija Auto Sedišta

Grupa: 0, 0+, 1
od rođenja do 18 kg
od rođenja do 105 cm

Grupa: 0, 0+, 1, 2
od rođenja do 25 kg
od rođenja do 7 god.

Grupa: 1, 2, 3
od 9 do 36 kg
od 9 m do 12 god.

Grupa: 2, 3
od 15 do 36 kg
od 3 do 12 god.