Grupa 0+/1/2 
od 0 – 25kg  
do rođenja do 7 godina

Radian 5

od rođenja do 25 kg
od 0 do 7 godina